Kurs: Qasida Burda – Recitation

Program: Qasida Kurskod: Qasida Burda Reciataion Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att kunna framföra Qasida Burda i klassisk stil Att få en grundläggande förståelse för Qasidans innehåll, bakgrund och betydelse FÖRKUNSKAPER: Att kunna läsa arabisk text är en fördel. För deltagare … Continue reading

Kurs: Sånger till Profeten Muhammads ära

Program: Qasida Kurskod: Qasida Madih Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sånger och föredrag till Profeten Muhammads ära – fred vare med honom, i syfte att komma närmare honom andligt. Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga … Continue reading

Sånggrupp för systrar i Stockholmområdet HT 2014-VT 2015

Kursinfo: PERIOD: HT 2014 / VT 2015 TID: varierande PLATS: Stockhomsområdet ANORDNAS AV: Damas Kultursällskap / NBV KURSBESKRIVNINGAR: A. Qasida Burda B. Sånger och dikter till Profeten Muhammads ära C. Andliga Sånger och Dikter ORGANISATION: Gruppen består av delgrupper som träffas regelbundet för att träna tillsammans, för att sedan sammanstråla … Continue reading

Shadhili mästare: Imam Abul Hasan | Skärholmen HT 2014

Kursinfo: PERIOD: HT 2014 TID: Lördagar kl. 14-17:15 PLATS: Skärholmens moské, Kvinnosalen ANORDNAS AV: Damas Kultursällskap / NBV KURSBESKRIVNING: Islams historia – Shadhili måstare – se även Damas/NBV Kursbeskrivning SCHEMA: Systraträffar i Skärholmen Anmälan: /kontakt/ Studiematerial: Utdrag ur: “The mystical teachings of Imam al-Shadhili” (ISBN Amaazon preview) Biografi: Imam Abul … Continue reading

Islams troslära: Tahawiyya, Skärholmen VT/HT 2014

Kursinfo: PERIOD: VT/HT 2014 TID: Lördagar kl. 13:30 – 16:30 PLATS: Skärholmens moské, Kvinnosalen ANORDNAS AV: Damas Kultursällskap / NBV KURSBESKRIVNING: ´Aqida Tahawiyya (grundkurs) SCHEMA: Systraträffar i Skärholmen Anmälan: /kontakt/ Studiematerial: Aqida tahawiyya – Svensk översättning av Kultursällskapet Damas Kompletterande artiklar Kursadministration Visa admin area > Continue reading