Kurs: Tajwid (grundkurs)

PROGRAM: Tajwid
Kurskod: Koranen: Tajwid A1 + N1

ar_rahman-wide1-sharp


Kurstillfällen

HT 2014, “Tajwid för systrar: Sura al-Rahman”
Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV)
/HT 2014, “Tajwid medium level” | Skype (Damas)/


Kursbeskrivning:

(Se även Tajwid_nbv_studieplan – t.b.d.)

ÄMNE: Tajwid: Att läsa och uttala Koranen

STUDIEMATERIAL

 • Koranen – Sura {namn på suran}
 • Arbetsblad om bokstävernas egenskaper
 • Utdrag ur boken “Useful tips on Tajweed”

 

SYFTE & MÅL

 • Huvudsyfte: att kunna framföra Suran med god tajwid
 • Att känna till Surans historiska bakgrund och huvudsakliga innehåll
 • Att lära sig de vanligaste arabiska orden som förekommer i Suran
 • Att få ett personligt förhållande till Surans budskap
 • Att träna på uttalet av arabiska bokstäver och uttalsregler
 • Att förbättra den enskilda deltagarens tajwid, oberoende av vilken nivå han/hon befinner sig på

 

ARBETSSÄTT

 • Föregående avsnitt läses gemensamt och/eller individuellt
 • Ett nytt avsnitt tränas in
 • Förekommande uttalsregler gås igenom
 • Ord som kräver speciell uttalsträning antecknas och de ingående boktävernas egenskaper påpekas
 • Textens översättning läses upp och kommenteras
 • Nyckelord förklaras

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *