Kurs: Arabiska grundkurs


PROGRAM: Arabiska
Kurskod: Arabiska-gk


Kursbeskrivning:

ÄMNE: Arabiska grundkurs

KURSMATERIAL
För engelsktalande elever rekommenderas:

 • A Course in Arabic (“Madinabook”) Part 1
 • Online resource based on the same book: Madinah Arabic
 • Additional worksheets for Nahw and Sarf

För deltagare som förstår talad arabiska rekommenderas:

 • Al-Durus al-Nahawiyya Del 1
 • Arbetsblad i Nahw och Sarf

ARBETSSÄTT
Kursen följer Madinaböckernas uppläggning, med tilläggsmaterial för att förklara och öva satsbyggnad och morfologi (nahw och sarf). Till varje lektion ges en hemuppgift. Kursen avslutas med ett prov somvisar om kursdeltagaren tillgodogjort sig de centrala delarena av kursen.

KONVERSATION
I kurserna kan det ingå övningar i konversation på fusha.

SYFTE & MÅL

 • Grundläggande förståelse av det arabiska språket och dess uppbyggnad
 • Att tillägna sig ett grundläggande ordförråd
 • Att förstå hur olika ord formas ur rotbokstäver
 • Att kunna sä®skilja olika ordklasser och känna igen vanliga grammatiska konstruktioner
 • Att kunna använda lexikon som bygger på rotsystemet
 • Att träna aktivt användande av fusha i tal och skrift
 • Att lägga grunden för fortsatta studier i text och grammatik

 


Kurstillfällen

Språk: Engelska/Arabiska
Phase 1 (English) : Madina book 1 + Nahw HT 2014, Skype (Nur Madrasa/Kultursällskapet Damas)
Phase 2 (English) : Madina book 1 + Nahw VT 2015, Skype (Nur Madrasa/Kultursällskapet Damas)
Phase 3 (English) : Madina book 2 + Nahw + conversation HT 2015, Skype (Nur Madrasa/Kultursällskapet Damas)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *