Kurs: Andliga Sånger och Dikter

Program: Qasida Kurskod: Qasida Shadhili Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sufi sånger, i syfte att komma närmare Allah Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga i grupp Att öva inte repertoar som kan användas vid Dhikr-samlingar … Continue reading