Kurs: ´Aqida Tahawiyya (grundkurs, svenska) Damas/NBV

PROGRAM: ‘Aqida
Kurskod: Aqida I + Aqida G1


Kurstillfällen

Språk: Svenska
Del 1: VT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV)
Del 2: HT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV)


Kursbeskrivning:

(Se även Tahawiyya_nbv_studieplan)

ÄMNE: Islams tro: ´Aqida Tahawiyya

STUDIEMATERIAL

 • “Aqida Tahawiyya” – en klassisk framställning av Sunni-islamisk troslära skriven på 900 e.Kr. (arabiskt text med svensk översättning)
 • Arbetsblad
 • Artiklar från rahma.se

 

SYFTE & MÅL

 • Genomgång och grundläggande förståelse av den islamiska trosläran
 • Att förstå textens relevans för en troende muslim.
 • Att få ett historiskt perspektiv på hur dessa trossatser är relaterade till avvikande trosföreställningar som förekommit under Islams historia.
 • Att ge deltagarna verktyg för att kunna reflektera över sin egen tro och hur den förhåller sig till det ideologiska / idéhistoriska sammanhang vi lever i i Sverige idag.

 

ARBETSSÄTT

 • Föregående avsnitt läses igenom och sammanfattas.
 • Ett nytt avsnitt av texten läses upp på arabiska
 • Textens översättning läses upp
 • Ord och begrepp förklaras
 • Föreläsaren ger kommentarer till textens innehåll
 • Diskussion och frågor relaterade till texten

 

Flera kortare avsnitt kan gås i genom på detta sätt vi varje studietillfälle.
Vid mötets slut tränar vi på att läsa de genomgånga avsnitten på arabiska.
Efteråt ges tillälle till informell diskussion kring trosfrågor som deltagrna själv väcker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *