Ämne: Qasida

Kursplan: Sång och dikt

Beskrivning
I programmet ingår:
A. Sång & Dikt
B. Röstträning
C. Musikteori

Indelning av mnet

  1. SÅNG & POESI

   Vi lär oss att sjunga

   1. kända islamiska sångerna (anashid) på svenska och arabiska
   2. salafs dikter, som t.ex. dikter sahaba
   3. Imam al-Busiri’s Mantelhymn (Qasida Burda)
   4. andra dkiter till Profeten Muhammad’s ära
   5. Sufi qasaid

   Vi lär oss att recitera kända dikter ur Islams historia som t.ex.

   • salafs dikter: dikter av sahaba och tabi’in
   • Imam al-Shafi`is Diwan
  2. RÖSTTRÄNING
   • Vi tränar röst och artikulation
   • Vi lär oss att använda rösten på bästa sätt
  3. MUSIKEORI
   • Versmått i klassisk arabisk diktning (awzan)
   • Musikaliska skalor (maqamat)
   • Rytmer
  Kursmaterial:

   • Damas anashid-samling med svensk översättning
   • Urval av dikter med svensk översättning
   • Qasida Burda – arabisk text, svensk/engelsk översättning
   • Webresurser för versmått och musikteori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *