Recitation: Maqamat – Overview

Bayat.mp3 Sika.mp3 Ajnas Resoruces: Sami Abu Shumay Personal website: http://www.samimusicworld.com/ Classes: http://www.maqamlessons.com/ maqamworld.com Index of all maqamat: http://www.maqamworld.com/maqamindex.html The ajnas: http://www.maqamworld.com/ajnas.html Instruments: http://www.maqamworld.com/instruments.html Rhytms: http://www.maqamworld.com/rhythms.html qoranway.com http://qoranway.com   Continue reading

Kurs: Andliga Sånger och Dikter

Program: Qasida Kurskod: Qasida Shadhili Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sufi sånger, i syfte att komma närmare Allah Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga i grupp Att öva inte repertoar som kan användas vid Dhikr-samlingar … Continue reading

Kurs: Qasida Burda – Recitation

Program: Qasida Kurskod: Qasida Burda Reciataion Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att kunna framföra Qasida Burda i klassisk stil Att få en grundläggande förståelse för Qasidans innehåll, bakgrund och betydelse FÖRKUNSKAPER: Att kunna läsa arabisk text är en fördel. För deltagare … Continue reading

Kurs: Sånger till Profeten Muhammads ära

Program: Qasida Kurskod: Qasida Madih Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sånger och föredrag till Profeten Muhammads ära – fred vare med honom, i syfte att komma närmare honom andligt. Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga … Continue reading

Sånggrupp för systrar i Stockholmområdet HT 2014-VT 2015

Kursinfo: PERIOD: HT 2014 / VT 2015 TID: varierande PLATS: Stockhomsområdet ANORDNAS AV: Damas Kultursällskap / NBV KURSBESKRIVNINGAR: A. Qasida Burda B. Sånger och dikter till Profeten Muhammads ära C. Andliga Sånger och Dikter ORGANISATION: Gruppen består av delgrupper som träffas regelbundet för att träna tillsammans, för att sedan sammanstråla … Continue reading

Ämne: Qasida

Kursplan: Sång och dikt Beskrivning I programmet ingår: A. Sång & Dikt B. Röstträning C. Musikteori Indelning av mnet SÅNG & POESI Vi lär oss att sjunga kända islamiska sångerna (anashid) på svenska och arabiska salafs dikter, som t.ex. dikter sahaba Imam al-Busiri’s Mantelhymn (Qasida Burda) andra dkiter till Profeten … Continue reading