Kurs: Andliga Sånger och Dikter

Program: Qasida
Kurskod: Qasida Shadhili


Kurstillfällen

Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV)

Kursbeskrivning

SYFTE:

  • Att lära sig klassiska sufi sånger, i syfte att komma närmare Allah
  • Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga i grupp
  • Att öva inte repertoar som kan användas vid Dhikr-samlingar och andra tillfällen
  • Att öva upp den individuella förmågan att artikulera och använda sin röst
  • Vi eftersträvar också en allmän förståelse av musiksskalor (maqamat).

SPRÅK
Framförande görs på arabiska, svenska och ev. andra språk.

INNEHÅLL
För varje kurs fastställs exakt vilka sånger/föredragnignar som ska ingå.
Sångerna framförs med röst enbart eller till ackompanjemang av daff.

FÖRKUNSKAPER:
Att kunna läsa arabisk text är en fördel men inte ett krav.

STUDIEMATERIAL:
Urval av sånger ur Kultursällskapet Damas’ Poesi-arkiv
Textkompendier och ljudfiler tillhandahålls under kursen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *