Ämne: Aqida (Islamisk troslära)

Translate into Kursplan   Målsättning: Översikt över den islamiska trosläran, dess källlor och dess historia Genomgång och grundläggande förståelse av klassiska texter om den islamiska trosläran Att förstå texternas relevans för en troende muslim. Att få ett historiskt perspektiv på hur dessa trossatser är relaterade till avvikande trosföreställningar som förekommit under … Continue reading

Kurs: ´Aqida Tahawiyya (grundkurs, svenska) Damas/NBV

PROGRAM: ‘Aqida Kurskod: Aqida I + Aqida G1 Kurstillfällen Språk: Svenska Del 1: VT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV) Del 2: HT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV) Kursbeskrivning: (Se även Tahawiyya_nbv_studieplan) ÄMNE: Islams tro: ´Aqida Tahawiyya STUDIEMATERIAL “Aqida Tahawiyya” – en klassisk … Continue reading