Ämne: Koranen

Kursplan: Koranen

Beskrivning
I programmet ingår:

 • Ämnesorientering
 • Uttalsträning (Tajwid)
 • Förklaring (Tafsir)

Nivåindelning:
INTRODUKTION

  1. Ämnesorientering
   – Om Koranens uprsprung och förmedling, läsarter, tafasir, de stora lärda inom ämnet
   – [Kurskod: Quran O1]
  2. Att lära känna Koranen
   – Introduktionskurs – presentation av några av Koranens mest kända Suror och Ayat
   – [Kurskod: Quran O2]
  3. Adab
   – [Kurskod: Quran Adab]
   – Adab vid Koranläsning (Adab Hamalat al-Quran)

TAJWID enligt Hafs qira’a

  • Alif-ba-ta: Att lära sig läsa arabiska (se Arabiska Nivå 1)
   – [Kurskod: Arabiska A1]
   – Förkunskaper: Inga
  • Tajwid artikulation: Bokstävernas artikulation och egenskaper
  • – [Kurskod: Tajwid A1]
   – Förkunskaper: Inga

  • Tajwid regler: Regler för Nun, mim, ra – Ikhfa, Idgham – Mudud – etc.
  • – [Kurskod: Tajwid A2]
   – Förkunskaper: Inga

  • Tajwid Nivå 1: Grundläggande träning av uttal
   – [Kurskod: Tajwid N1-(Sura-nummer/namn)]
   – Innehåll: Läsning av Suror med enkel tafsir och fokus på tajwid
   – Förkunskaper: Kunna läsa arabisk text
  • Tajwid Nivå 2: Träning av uttal
   – [Kurskod: Tajwid N2-(Sura-nummer)]
   – Förkunskaper: Kunna läsa Koranen och ha grundläggande kånnedom om tajwid
  • – Mål: Att kunna läsa enstaka Suror med god tajwid

  • Tajwid Nivå 3: Träning av uttal , högre nivå
   – [Kurskod: Tajwid N3-(Juz-nr)]
   – Förkunskaper: Kunna läsa Koranen flytande med god tajwid
  • – Mål: Att kunna framföra en Juz med perfekt tajwid

  • Tajwid Khatam med tajwid
   – [Kurskod: Tajwid Khatam]
  • – Förkunskaper: Kunna läsa Koranen flytande med perfekt tajwid

   – Mål: Att erhålla ijaza för recitation enligt Hafs Qira’a

  • Hifzh: Hifzh med tajwid
   – [Kurskod: Tajwid Hifzh-(Juz-nummer)]
  • – Förkunskaper: Kunna läsa Koranen flytande med perfekt tajwid

   – Mål: Att memorera Koranen enligt Hafs Qira’a

TAFSIR

  • Nivå 1: Enkel förklaring av suror
   – [Kurskod: Tafsir N1-(Sura-namn)]
   – Förkunskaper: Inga
  • Nivå 2: Tafsir av olika Suror enligt olika kommentatorer
   – [Korskod t.ex. Tafsir N2-(Sura-namn)-(Mufassir)]
   – Förkunskaper: Förståelse av arabiska språket och dess grammatik
  • Nivå 3: Jämförande Tafsir
   – [Kurskod: Tafsir N3-(Sura-nummer):(Ayanummer)]
   – Förkunskaper: Förståelse av arabiska språket och dess grammatik

Kursmaterial:

  • Koranen
  • Imam al-Nawawi: Adab of handling the Qur’an
  • Useful tips for learning tajwid (kommentar till Al-Jazariyya)
  • Tips for memorizing the Qur’an

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *