Textkit

[cplw category=”30″ width=”500″ height=”500″ effects=”none” posts_to_show=”1″ time=”1000″ sort_by=”title” excerpt_length=”20″ thumb_width=”150″ thumb_height=”150″ date_format=”F j, Y” display=”date,thumb” order=”asc”] Continue reading

Ämne: Arabiska

KURSPLAN   Målsättning: Att kunna tillgodogöra sig innehållet i Koranen, hadither och andra islamiska texter på arabiska. Stor vikt läggs vid korrekt uttal och grammatisk förståelse. All undervisning är på fusha Nivåindelning: Grundkurser: Nybörjarkurs Fortsättningskurs Grammatik och textanalys grundkurs: Nahw, Sarf, Meningsbyggnad Övningar i konversation Arabiska för arabisktalande Fortsättnignskurser: Grammatik Nahw (Ajurumiyya) Grammatik … Continue reading

Ämne: Qasida

Kursplan: Sång och dikt Beskrivning I programmet ingår: A. Sång & Dikt B. Röstträning C. Musikteori Indelning av mnet SÅNG & POESI Vi lär oss att sjunga kända islamiska sångerna (anashid) på svenska och arabiska salafs dikter, som t.ex. dikter sahaba Imam al-Busiri’s Mantelhymn (Qasida Burda) andra dkiter till Profeten … Continue reading