Kurs: Qasida Burda – Recitation

Program: Qasida
Kurskod: Qasida Burda Reciataion

burda_amintadhakkuri


Kurstillfällen

Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV)

Kursbeskrivning

SYFTE:
Att kunna framföra Qasida Burda i klassisk stil
Att få en grundläggande förståelse för Qasidans innehåll, bakgrund och betydelse

FÖRKUNSKAPER:
Att kunna läsa arabisk text är en fördel.
För deltagare som inte kan läsa texten kan kursen vara givande på andra sätt.

STUDIEMATERIAL:
Orientering:
– Presentation av Qasida Burda med utdrag på svenska (rahma.se | PDF)
– Förord till Qasida Burda av Sheikh Muhammad al-Yaqoubi (rahma.se | PDF)
Texten till Qasida Burda
– arabisk text lämplig för inlärning [North-Burda.pdf –> studiematerial]
– översättning till annat språk (för att tillgodogöra sig innehållet) [rekommenderad översättningar till olika språk –> studiematerial]
Ljudfiler tillhandahålls under kursen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *