Kurs: SHADHILI PERSONLIGHETER: Imam Abul Hasan al-Shadhili

Kursbeskrivning:
Rubrik:
ISLAMS HISTORIA: SHADHILI PERSONLIGHETER
Specifikt: Presentation av Shahdili-tariqans grundare Imam Abul Hasan al-Shadhili

Målsättning:
Allmänt:
– Att presentera Islams historia och de personligheter som har format religionen under århundradenas lopp.
– Att ge inblick i Islams andliga historia och utveckling.
– Att genom kännedom om liv och händelser kring Sufi personligheter komma närmare deras andliga inflytande.

Innehåll:
– Presentation källitteraturen kring Shadhili-tariqan och dess uppkomst
– Läsning av biografiska episoder om Sheikh Abul Hasan al-Shadhili.
– Genomgåñg av Hizb al-Bahr och dess tillkomst, samt av Wird ´amm
– Framförande av dikter till hans ära
– Diskussion kring dessa personligheters historiska impakt
– Diskussion kring deras inflytande på religionsutövandet idag.
– Diskussion kring hur vi kan dra nytta av deras andliga inflytande.

Kursens omfattning:
20-25 studietimmar fördelade på 5-8 träffar

Studiemateiral:
Biografiskt material ur de mest auktoritativa källorna: Latail al-Minan och Durat al-Asrar. Dikter och litanior ur Shadhili-tradtionen. Artiklar på svenska och engelska som grundar sig på dessa källor.

1. Biografi över Imam Abul Hasan al-Shadhili:
på svenska http://rahma.se/2981/

2. Anekdoter om Imam Abul Hasan al-Shahdili ur “Durat al-Asrar”
“The Mystical Teachings of al-Shadhili from Ibn al-Sabbagh’s Durrat al-Asrar wa Tufat al-Abarar översatt till engelska av Elmer H. Douglas
http://books.google.se/books?id=5YbUq2DqfQgC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false

3. Utdrag ur “Lataif al-Minan”
The Subtle Blessings in the Saintly Lives of Abū Al-ʻAbbās Al-Mursī and His Master Abū Al-Ḥasan Al-Shādhilī, the Founders of the Shādhilī Order
http://books.google.se/books?id=WB0QAQAAIAAJ&q=subtle+blessings+shadhili+abbas+mursi&dq=subtle+blessings+shadhili+abbas+mursi&hl=sv&sa=X&ei=SzZOVKWgCOTfywOliYGwDA&ved=0CEAQ6AEwBA

4. Qutb al-Aqtab: Qasida till Imam AbulHasan al-Shadhili’s ära
med svensk översättning
http://rahma.se/22061/

5. Havslitanian och dess tillkomst
http://rahma.se/1420/hizb-al-bahr/
http://damas.nur.nu/Texter/shadhili_hizbalbahr-about.html

6. Den allmänna åkallan (Wird ´amm)
med svensk översättning http://rahma.se/2689/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *