Ämne: Aqida (Islamisk troslära)

Translate into Español

Kursplan

Målsättning:

 1. Översikt över den islamiska trosläran, dess källlor och dess historia
 2. Genomgång och grundläggande förståelse av klassiska texter om den islamiska trosläran
 3. Att förstå texternas relevans för en troende muslim.
 4. Att få ett historiskt perspektiv på hur dessa trossatser är relaterade till avvikande trosföreställningar som förekommit under Islams historia.
 5. Att ge deltagarna verktyg för att kunna reflektera över sin egen tro och hur den förhåller sig till det ideologiska / idéhistoriska sammanhang individen lever idag.

Nivåindelning:

INTRODUKTIONSKURS [Aqida I]

 • Historisk översikt över troslärans utveckling och de olika trosinriktningarnas uppkomst
 • Definitiona av ´Aqida
 • Trons sex pelare
 • Framställning av Allah’s Egenskaper
 • Om Profeterna

GRUNDKURSER

 1. Al-Tahawiyya  – grundkurs [Aqida G1]
 2. Framställning av trosläran av Sh. Salih al-Farfur [Aqida G2]

FORTSÄTTNINGSKURSER

 1. Al-Tahawiyya  – avancerad kurs [Aqida F1]
 2. Framställning av trosläran av Sh. Salih al-Farfur [Aqida F2]

Maturidi

 1. Al-Fiqh al-Akbar – Sharh al-Maghnasawi [Aqida M1]
 2. Tahawiyya – Sharh al-Ghunaymi [Aqida M2]
 3. Al-Fiqh al-Akbar – Sharh Mulla ´Ali al-Qari [Aqida M3]
 4. Al-Nafasiyya [Aqida M4]

Ash’ari

 1. Al-Laqani: Jawharat al-tawhid [Aqida A1]
 2. Al-Sanursiyya [Aqida A2]
 3. Sharh al-Laqani: Jawharat al-tawhid [Aqida A3]
 4. Sharh al-Sanursiyya [Aqida A4]

Kursmaterial:

 • Sh. Salih al-Farfur: Enkel förklaring av trosläran
 • Al-Tahawiyya och dess shuruh
 • Jwharat al-Twhid och dess shuruh
 • Al-Sanusiyya och dess shuruh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *