Ämne: Arabiska

KURSPLAN

Målsättning:

 1. Att kunna tillgodogöra sig innehållet i Koranen, hadither och andra islamiska texter på arabiska.
 2. Stor vikt läggs vid korrekt uttal och grammatisk förståelse.
 3. All undervisning är på fusha

Nivåindelning:

  • Grundkurser:
   1. Nybörjarkurs
   2. Fortsättningskurs
   3. Grammatik och textanalys grundkurs: Nahw, Sarf, Meningsbyggnad
   4. Övningar i konversation
   5. Arabiska för arabisktalande
  • Fortsättnignskurser:
   1. Grammatik Nahw (Ajurumiyya)
   2. Grammatik Sarf
  • Grammatik högre kurser:
   • Qatr al-Nida
   • Shudhur al-Dhahab
   • Alfiyya Ibn Malik

Kursmaterial: Ladda her material

  • Koranskolornas lästräningsbok
  • A Course in Arabic (“Madinabooks”), del 1-3
  • Al-Durus al-Nahawiyya, del 1-3
  • Al-Ajurumiyyah, al-Durus al-Nahawiyya etc.
  • Urval av övningstexter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *