Ämne: Koranen

Kursplan: Koranen Beskrivning I programmet ingår: Ämnesorientering Uttalsträning (Tajwid) Förklaring (Tafsir) Nivåindelning: INTRODUKTION Ämnesorientering – Om Koranens uprsprung och förmedling, läsarter, tafasir, de stora lärda inom ämnet – [Kurskod: Quran O1] Att lära känna Koranen – Introduktionskurs – presentation av några av Koranens mest kända Suror och Ayat – [Kurskod: … Continue reading

Kurs: SHADHILI PERSONLIGHETER: Imam Abul Hasan al-Shadhili

Kursbeskrivning: Rubrik: ISLAMS HISTORIA: SHADHILI PERSONLIGHETER Specifikt: Presentation av Shahdili-tariqans grundare Imam Abul Hasan al-Shadhili Målsättning: Allmänt: – Att presentera Islams historia och de personligheter som har format religionen under århundradenas lopp. – Att ge inblick i Islams andliga historia och utveckling. – Att genom kännedom om liv och händelser … Continue reading