Course: ´Aqida Tahawiyya (English)

PROGRAM: ‘Aqida Code: Aqida I + Aqida G1 + Aqida F1 Course rendered: Language: English HT 2015, Skype (Nur Madrasa) Course description SUBJECT: Islamic belief: ´Aqida Tahawiyya COURSE MATERIAL Matn of Aqida Tahawiyya with English translation Work sheets OBJECTIVE Conveying basic knowledge of Islamic beliefs to beginners Guiding advanced students … Continue reading

Kurs: Arabiska grundkurs

PROGRAM: Arabiska Kurskod: Arabiska-gk Kursbeskrivning: ÄMNE: Arabiska grundkurs KURSMATERIAL För engelsktalande elever rekommenderas: A Course in Arabic (“Madinabook”) Part 1 Online resource based on the same book: Madinah Arabic Additional worksheets for Nahw and Sarf För deltagare som förstår talad arabiska rekommenderas: Al-Durus al-Nahawiyya Del 1 Arbetsblad i Nahw och … Continue reading

Kurs: Andliga Sånger och Dikter

Program: Qasida Kurskod: Qasida Shadhili Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sufi sånger, i syfte att komma närmare Allah Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga i grupp Att öva inte repertoar som kan användas vid Dhikr-samlingar … Continue reading

Kurs: Qasida Burda – Recitation

Program: Qasida Kurskod: Qasida Burda Reciataion Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att kunna framföra Qasida Burda i klassisk stil Att få en grundläggande förståelse för Qasidans innehåll, bakgrund och betydelse FÖRKUNSKAPER: Att kunna läsa arabisk text är en fördel. För deltagare … Continue reading

Kurs: Sånger till Profeten Muhammads ära

Program: Qasida Kurskod: Qasida Madih Kurstillfällen Stockholm HT 2014 / VT 2015 (Damas i samarbete med NBV) Kursbeskrivning SYFTE: Att lära sig klassiska sånger och föredrag till Profeten Muhammads ära – fred vare med honom, i syfte att komma närmare honom andligt. Att känna gemenskap och glädje genom att sjunga … Continue reading

Kurs: ´Aqida Tahawiyya (grundkurs, svenska) Damas/NBV

PROGRAM: ‘Aqida Kurskod: Aqida I + Aqida G1 Kurstillfällen Språk: Svenska Del 1: VT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV) Del 2: HT 2014, Skärholmens moské, Stockholm (Damas i sambarbete med NBV) Kursbeskrivning: (Se även Tahawiyya_nbv_studieplan) ÄMNE: Islams tro: ´Aqida Tahawiyya STUDIEMATERIAL “Aqida Tahawiyya” – en klassisk … Continue reading

Kurs: SHADHILI PERSONLIGHETER: Imam Abul Hasan al-Shadhili

Kursbeskrivning: Rubrik: ISLAMS HISTORIA: SHADHILI PERSONLIGHETER Specifikt: Presentation av Shahdili-tariqans grundare Imam Abul Hasan al-Shadhili Målsättning: Allmänt: – Att presentera Islams historia och de personligheter som har format religionen under århundradenas lopp. – Att ge inblick i Islams andliga historia och utveckling. – Att genom kännedom om liv och händelser … Continue reading