Ämne: Koranen

Kursplan: Koranen Beskrivning I programmet ingår: Ämnesorientering Uttalsträning (Tajwid) Förklaring (Tafsir) Nivåindelning: INTRODUKTION Ämnesorientering – Om Koranens uprsprung och förmedling, läsarter, tafasir, de stora lärda inom ämnet – [Kurskod: Quran O1] Att lära känna Koranen – Introduktionskurs – presentation av några av Koranens mest kända Suror och Ayat – [Kurskod: … Continue reading